Reportaże

Większość opisanych w podręczniku zagadnień jest zobrazowana przez reportaże video, do których Czytelnika XXI wieku – zatem osobę nierozstającą się ze smartfonem – odsyłają QR kody. Reportaże, do których nawiązują poszczególne rozdziały, to materiały przygotowane w ostatnich kilku latach przez twórców Fundacji HumanDoc, często we współpracy z Telewizją Polsat i jej kanałami czy Wirtualną Polską. Materiały były współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Część reportaży była współfinansowana także przez Black Sea Trust for Regional Cooperation – A Project of the German Marshall Fund of the United States. Wśród dołączonych do podręcznika materiałów znajdują się także treści innej organizacji cieszącej się ogromnym zaufaniem społecznym – WWF Polska.

Publikacja Wprowadzenie do Global Studies. Podręcznik akademicki jest częścią projektu Wprowadzenie do edukacji globalnej współfinansowanego ze środków programu Polska Pomoc Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.