Współpraca Fundacji HumanDoc i naukowców
z Uniwersytetu Opolskiego

Myśląc o zrealizowaniu projektu Wprowadzenie do edukacji globalnej, poszukiwaliśmy naukowców zaangażowanych, którzy chcieliby razem z nami podążyć tropem edukacji globalnej, by przedstawić ją Czytelnikom jak najszerzej, a jednocześnie w jak najbardziej przystępnej wersji. Znaleźliśmy takich badaczy w Opolu. Ich entuzjazm i zaangażowanie w projekt był gwarancją podzielania tych samych wartości – chęci mówienia o świecie poprzez nie tylko suche fakty, dane, ale i wyrażanie, formułowanie wartości, a przede wszystkim przekonanie, że globalny świat jest sumą sprzężonych reakcji: to co dziś jest problemem odległych od nas społeczności jutro stanie się i naszą rzeczywistością.

Co więcej, stoimy na stanowisku, że ogląd i komentowanie spraw globalnych – wcześniej zarezerwowane dla wielkich ośrodków – dziś z powodzeniem może, a wręcz powinno być, realizowane przez mniejsze ośrodki regionalne. Także więc i w tym kontekście współpraca z Uniwersytetem Opolskim spełniała nasze koncepcyjne założenia. Tym bardziej jesteśmy wdzięczni zespołowi za przyjęcie na siebie ciężaru przekazania wiedzy Czytelnikom w sposób wysoce merytoryczny, co zostało docenione przez dwóch znamienitych recenzentów, prof. Magdalenę Ratajczak z Uniwersytetu Wrocławskiego i prof. Tadeusza Klementewiecza z Uniwersytetu Warszawskiego.

Dzięki pracy opolskich naukowców możemy rozpalać umysły Czytelników kwestiami globalnego świata, motywując ich do działania i świadomych wyborów – decyzji płynących z poznania istotnych kwestii XXI wieku w ujęciu globalnym.

Publikacja „Wprowadzenie do Global Studies. Podręcznik akademicki” jest częścią projektu „Wprowadzenie do edukacji globalnej do systemu kształcenia studentów dziennikarstwa i politologii” Projekt współfinansowany ze środków programu Polska Pomoc Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Publikacja "Wprowadzenie do Global Studies. Podręcznik akademicki" jest częścią projektu "Wprowadzenie do edukacji globalnej do systemu kształcenia studentów dziennikarstwa i politologii" Projekt współfinansowany ze środków programu Polska Pomoc Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.