Współpraca Fundacji HumanDoc i naukowców
z Uniwersytetu Opolskiego

Myśląc o zrealizowaniu projektu Wprowadzenie do edukacji globalnej, poszukiwaliśmy naukowców zaangażowanych, którzy chcieliby razem z nami podążyć tropem edukacji globalnej, by przedstawić ją Czytelnikom jak najszerzej, a jednocześnie w jak najbardziej przystępnej wersji. Znaleźliśmy takich badaczy w Opolu. Ich entuzjazm i zaangażowanie w projekt był gwarancją podzielania tych samych wartości – chęci mówienia o świecie poprzez nie tylko suche fakty, dane, ale i wyrażanie, formułowanie wartości, a przede wszystkim przekonanie, że globalny świat jest sumą sprzężonych reakcji: to co dziś jest problemem odległych od nas społeczności jutro stanie się i naszą rzeczywistością.

Co więcej, stoimy na stanowisku, że ogląd i komentowanie spraw globalnych – wcześniej zarezerwowane dla wielkich ośrodków – dziś z powodzeniem może, a wręcz powinno być, realizowane przez mniejsze ośrodki regionalne. Także więc i w tym kontekście współpraca z Uniwersytetem Opolskim spełniała nasze koncepcyjne założenia. Tym bardziej jesteśmy wdzięczni zespołowi za przyjęcie na siebie ciężaru przekazania wiedzy Czytelnikom w sposób wysoce merytoryczny, co zostało docenione przez dwóch znamienitych recenzentów, prof. Magdalenę Ratajczak z Uniwersytetu Wrocławskiego i prof. Tadeusza Klementewiecza z Uniwersytetu Warszawskiego.

Dzięki pracy opolskich naukowców możemy rozpalać umysły Czytelników kwestiami globalnego świata, motywując ich do działania i świadomych wyborów – decyzji płynących z poznania istotnych kwestii XXI wieku w ujęciu globalnym.

Publikacja Wprowadzenie do Global Studies. Podręcznik akademicki jest częścią projektu Wprowadzenie do edukacji globalnej współfinansowanego ze środków programu Polska Pomoc Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Publikacja Wprowadzenie do Global Studies. Podręcznik akademicki jest częścią projektu Wprowadzenie do edukacji globalnej współfinansowanego ze środków programu Polska Pomoc Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.